Sponsor i forbindelse med konferansen :

Stand med Rollup, samt logo i programmet og på nettsiden. (inkluderer 1.person på konferansen).

Pris kr 5000,- + mva

Ta kontakt for mere informasjon.