NFLB Sommerkonferanse torsdag den 11.juni 2020 på Clarion Hotel Energy Stavanger

RIG FOR THE FUTURE
– Leverandørenes muligheter
– Digitalisering/Optimalisering
– NOx reduksjon/Hybrid drift
– Ny drilling teknologi
Her er noen av de store som kommer og holder foredrag : Equinor – Omv – ConocoPhillips – Halliburton – Awilco Drilling – Dolphin Drilling – Semco Maritime.

Pris for konferansen er kr 1.490,- og inkluderer middag på kvelds arrangementet.

NFLB er en uavhengig og upolitisk forening for boreindustrien i Norge. Gjennom 33 år har den bidratt til å bygge faglig nettverk for næringen.

Generalforsamling den  16-10-2019

Sak som ønskes tatt opp på Årsmøtet i NFLB

Til medlemmer i NFLB

Med vennlig hilsen Styret i NFLB.

NFLB hovedoppgave

Foreningen ser det derfor som en av sine hovedoppgaver å bidra til kompetanseoppbygging hos medlemmene. Ut fra policyen er det viktig at foreningens medlemmer er etterspurte i markedet. Ikke bare nå, men også i årene som kommer.

Mer om NFLB