Program for 2023 under arbeidelse og vil snart bli lagt ut.

Stand kan settes opp fra kl 07:00 – Registrering fra kl 08:00

Konferansier – Øistein Tømte & Runar Nilsen

09:00 Åpning av konferansen – Geir Undem Chairman Nflb

09:05

09: 25

09:50 Pause

10:15

10:40

11:05

12:10

12:30

12:55

13:15 Pause – vi besøker utstillere.

13:40

14:05

14:30

14:55

15:15 Pause – vi besøker utstillere.

15:40

16:00

16:20 – Paneldebatt og spørsmål fra salen

19:30 Middag

Hoved Sponsor Middag –
Program Sponsor –