Utsettelse av årets konferanse til Høsten 2019. På grunn av andre Olje og gass relaterte arrangementer lagt til same uke som årets NFLB, så har styret besluttet å utsette årets konferanse til høsten 2019. Styret beklager dette på det sterkeste og vi vil komme tilbake med sted og ny dato for årets konferanse i løpet av kort tid.